L'heure du bain-2Iso 200 1/800s f/5.6 310mm

L'heure du bain-2+

L'heure du bain-4